Ekadashi-and-Poonam-Photos  Event Photo Gallery  Shikshapatri Jayanti


Patotsav Mahapuja 22 Apr 2015

Patotsav Mahapuja 22 Apr 2015

Behno No Shakotsav – 10 Jan 2016

Behno No Shakotsav – 10 Jan 2016

Acharya Maharajshree Padharamani – 6 Jan 2016

Acharya Maharajshree Padharamani – 6 Jan 2016

Guruji’s Diksha Tithi – 6 Jan 2016

Guruji’s Diksha Tithi – 6 Jan 2016

Bhagwat Krupa Parv – 27 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv – 27 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv – 26 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv – 26 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv – 25 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv – 25 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv – 24 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv – 24 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv – 23 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv  – 23 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv Hari Krupa Darshan – 22 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv Hari Krupa Darshan – 22 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv Hari Krupa Darshan – 21 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv Hari Krupa Darshan – 21 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv Hari Krupa Darshan – 20 Dec to 27 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv Hari Krupa Darshan – 20 Dec to 27 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv Launch – 20 Dec 2015

Bhagwat Krupa Parv Launch – 20 Dec 2015

Dhanurmaas Katha – 16 Dec 2015

Dhanurmaas Katha – 16 Dec 2015

Guru Poornima 31 Jul 2015

Guru Poornima 31 Jul 2015

Guruji’s Birthday 18 Jul 2015

Guruji’s Birthday 18 Jul 2015

Chandan Na Vagha 29 Apr 2015

Chandan Na Vagha 29 Apr 2015

Snehmilan 26 Apr 2015

Snehmilan 26 Apr 2015

Hanumaan Jayanti – 04 Apr 2015

Hanumaan Jayanti – 04 Apr 2015

Ramnavmi / Harinavmi – 28 Mar 2015

Ramnavmi / Harinavmi – 28 Mar 2015